Aanmeldredenen

Als je 18 jaar of ouder bent, kun je je bij mij aanmelden. Het beste kan dit door telefonisch contact op te nemen met de praktijk (06-83382588). Wanneer je mijn voicemail krijgt, zal ik maximaal binnen twee dagen terugbellen. 

Redenen voor aanmelding kunnen variërend zijn. Te denken valt aan:

 • (Vermoeden van) hoogbegaafdheid en eventueel bijkomende problematiek
 • Klachten die te maken hebben met overbelasting / burn-out
 • Somberheidsklachten 
 • Angst- en paniekklachten
 • Rouwproblematiek
 • Identiteitsvraagstukken
 • (Vermoeden van) autisme
 • (Vermoeden van) ADHD

NB. Hoogbegaafdheid is geen psychiatrische diagnose en wordt om die reden niet vergoed door de zorgverzekeraar, tenzij er tevens sprake is van bijkomende problematiek.

Problematiek die ik NIET behandel:

 • (Complexe) traumabehandelingen waarvoor EMDR nodig is (hiervoor verwijs ik je graag naar een collega)
 • Ernstige depressiviteit (met suïcidaliteit)
 • Psychotische klachten
 • Ernstige persoonlijkheidsproblematiek
 • Ernstige eetstoornissen
 • Verslavingsproblematiek