Tarieven en Vergoedingen

Zorgprestatiemodel

Per 1 januari 2022 is het zorgprestatiemodel in werking getreden een nieuw bekostigingssysteem voor de GGZ. Voor meer informatie met betrekking tot het zorgprestatiemodel kun je kijken op: www.zorgprestatiemodel.nl.

Wat wordt er door mij gedeclareerd? 

Als GZ psycholoog in een vrijgevestigde setting declareer ik bij de zorgverzekeraar de tarieven die horen bij de prestaties in de categorie Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Gezondheidszorgpsycholoog

Het tarief van de prestatie (ofwel de sessie/het consult) is een percentage van het maximumtarief dat de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) bepaald heeft. De maximumtarieven kan je opzoeken in deze tabel. Het exacte bedrag dat ik declareer bij de zorgverzekeraar hangt af van:

  1. Of het een diagnostiekconsult of een behandelconsult is. Ook een overlegmoment met een collega kan worden gedeclareerd.
  2. Het daadwerkelijk aantal minuten dat het consult (de prestatie) duurt. Dit is terug te zien op de factuur die je van de zorgverzekeraar ontvangt. De eerste sessie is altijd een intake en dus een diagnostiekconsult. Hier reken ik 75 of 90 minuten voor. De sessies erna zijn behandelconsulten en duren afhankelijk van de behandeling 45, 60 of 75 minuten. 
  3. De zorgverzekeraar. Iedere verzekeraar hanteert eigen tarieven, maar nooit meer dan het maximumtarief dat door de NZA is gesteld. Reken in ieder geval op minimaal 83% van het NZa tarief.

Ik declareer maandelijks bij de zorgverzekeraar. Deze stuurt vervolgens een factuur met overzicht naar jou als cliënt waarop je onder andere ziet op welke dag wat voor soort prestatie er door mij is geleverd en wat dit gekost heeft. Dit is een verschil met eerdere jaren toen dit allemaal voor de cliënt niet (voldoende) inzichtelijk was.

Contracteringen 2022

Voor 2022 heb ik een contract afgesloten met de volgende zorgverzekeraars (en de labels die daaronder vallen): Zilveren Kruis, VGZ, Menzis, CZ, ASR, ONVZ en DSW.

Ik heb geen contract met de labels die hangen onder Eno en Caresq.

Wanneer ik een contract heb met jouw zorgverzekeraar wordt de behandeling vergoed nadat door de verzekeraar eerst zowel het verplichte als eventueel het vrijwillige eigen risico bij jou in rekening is gebracht. Voor 2022 is het verplicht eigen risico €385,00. Voorwaarde voor vergoeding is dat je een verwijzing van de huisarts of een andere regiebehandelaar hebt en dat er een diagnose gesteld kan worden volgens DSM-5 die volgens de verzekeraar onder vergoede zorg valt.

Indien ik geen contract heb met je zorgverzekeraar geldt dat er een gedeelte vergoed wordt nadat het eigen risico is aangesproken. Voor precieze vergoedingen raad ik je aan contact op te nemen met je zorgverzekeraar.

Particuliere tarieven 2022

Het particuliere tarief voor een sessie van 60 minuten (inclusief administratietijd) is € 100,00 (ik ben vrijgesteld van BTW). 
Dit tarief geldt voor: onverzekerde zorg (diagnoses die door de zorgverzekeraar niet vergoed worden), alsmede wanneer je het traject zelf wenst te betalen zonder inmenging van de zorgverzekeraar.

Wanneer je de sessie niet op tijd afzegt (dat wil zeggen niet 24 uur van te voren of eerder), of zonder bericht niet verschijnt op de afspraak, reken ik een no-show tarief van €50,00. Dit bedrag wordt niet door de zorgverzekeraars vergoed.