Tarieven en Vergoedingen

Contracteringen 2023 

Voor 2023 heb ik een contract getekend met alle verzekeringen onder de koepel van Zilveren Kruis (o.a. FBTO, de Friesland), Menzis (o.a. Anderzorg, HEMA), VGZ (o.a. Univé, UMC, ISA), Ditzo/ASR, zorg en zekerheid en DSW. Als je twijfelt over of jouw verzekering hieronder valt, neem gerust contact op.

LET OP: Ik heb in 2023 GEEN contract met CZ en alle verzekeringen die onder deze koepel vallen (o.a. CZ, Ohra, Nationale Nederlanden, Just, PZP). Ook met caresq, ENO en ONVZ (ONVZ, PNO zorg, VvAA, Jaaah) heb ik geen contract voor 2023.  

Wat wordt er vergoed bij gecontracteerde zorg 

Wanneer ik een contract heb met jouw zorgverzekeraar wordt de behandeling volledig vergoed nadat door de verzekeraar eerst zowel het verplichte als eventueel het vrijwillige eigen risico bij jou in rekening is gebracht. Voor 2023 is het verplicht eigen risico €385,00. Voorwaarde voor vergoeding is dat je een verwijzing van de huisarts of een andere regiebehandelaar hebt en dat er een diagnose gesteld kan worden volgens DSM-5 die volgens de verzekeraar onder vergoede zorg valt. 

Ik declareer maandelijks bij de zorgverzekeraar. Deze stuurt vervolgens een factuur met overzicht naar jou als cliënt waarop je onder andere ziet op welke dag wat voor soort prestatie er door mij is geleverd en wat dit gekost heeft. Dit is een verschil met eerdere jaren toen dit allemaal voor de cliënt niet (voldoende) inzichtelijk was.

Wat wordt er vergoed bij ongecontracteerde zorg

Indien ik geen contract heb met je zorgverzekeraar, geldt dat er een gedeelte vergoed wordt nadat het eigen risico is aangesproken. Alleen als je een volledige restitutiepolis hebt bij een van de ongecontracteerde verzekeraars, wordt je behandeling (buiten je eigen risico) volledig vergoed, hoewel je bij sommige verzekeraars daarvoor van tevoren toestemming moet vragen.

Kortom: Informeer bij je verzekeraar hoeveel je vergoed kunt krijgen en onder welke voorwaarden.

Je krijgt van mij iedere maand een factuur die je vervolgens aan mij betaalt. Je kunt de factuur bij je verzekeraar indienen voor een vergoeding. De precieze hoogte van de vergoeding hangt af van je zorgverzekering. Daarvoor raad ik je dan ook aan om contact op te nemen met je zorgverzekeraar.

Let op: je bent zelf verantwoordelijk voor het betalen van de factuur, niet de zorgverzekeraar.

NZA tarieven 2023

Als GZ psycholoog in een vrijgevestigde setting declareer ik bij de zorgverzekeraar de tarieven die horen bij de prestaties in de categorie Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Gezondheidszorgpsycholoog

De NZA maximumtarieven van de prestaties die ik het meest gebruik zijn:

Diagnostiek 60 minuten:   173,40

Diagnostiek 75 minuten:   211,34 

Behandeling 30 minuten:  €   90,36

Behandeling 45 minuten:  128,40

Behandeling 60 minuten:  152,50

Behandeling 75 minuten:  187,76

Het tarief van de prestatie (ofwel de sessie/het consult) is een percentage van het maximumtarief dat de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) bepaald heeft. Het bedrag dat ik declareer is per zorgverzekeraar verschillend omdat iedere verzekeraar andere tarieven hanteert, maar nooit meer dan het maximumtarief.

Bij niet gecontracteerde verzekeraars declareer ik het NZA maximumtarief.

Particulier tarief 2023

Het particuliere tarief voor een sessie van 60 minuten (inclusief administratietijd) is € 115,00 (ik ben vrijgesteld van BTW). 
Dit tarief geldt voor: onverzekerde zorg (diagnoses die door de zorgverzekeraar niet vergoed worden), alsmede wanneer je het traject zelf wenst te betalen zonder inmenging van de zorgverzekeraar.

No show tarief 2023

Wanneer je de sessie niet op tijd afzegt (dat wil zeggen niet 24 uur van te voren of eerder), of zonder bericht niet verschijnt op de afspraak, reken ik een tarief van €55,00. Dit bedrag wordt niet door de zorgverzekeraars vergoed.

Zorgprestatiemodel

Per 1 januari 2022 is het zorgprestatiemodel in werking getreden, een nieuw bekostigingssysteem voor de GGZ. Voor meer informatie met betrekking tot het zorgprestatiemodel kun je kijken op: www.zorgprestatiemodel.nl.