Tarieven en Vergoedingen

Contracteringen 2023 

Voor 2023 heb ik een contract getekend met alle verzekeringen onder de koepel van Zilveren Kruis, Menzis, VGZ, Ditzo/ASR, zorg en zekerheid en DSW. Als je twijfelt over of jouw verzekering hieronder valt, neem gerust contact op.

Wanneer ik een contract heb met jouw zorgverzekeraar wordt de behandeling vergoed nadat door de verzekeraar eerst zowel het verplichte als eventueel het vrijwillige eigen risico bij jou in rekening is gebracht. Voor 2023 is het verplicht eigen risico €385,00. Voorwaarde voor vergoeding is dat je een verwijzing van de huisarts of een andere regiebehandelaar hebt en dat er een diagnose gesteld kan worden volgens DSM-5 die volgens de verzekeraar onder vergoede zorg valt.

LET OP: Ik heb in 2023 GEEN contract met CZ en alle verzekeringen die onder deze koepel vallen (o.a. CZ, Ohra, Nationale Nederlanden, Just, PZP). Ook met caresq, ENO en ONVZ (ONVZ, PNO zorg, VvAA, Jaaah) heb ik geen contract voor 2023. Alleen als je een volledige restitutiepolis hebt bij een van deze verzekeraars, wordt je behandeling (buiten je eigen risico) volledig vergoed. Bij alle andere polissen dien je een deel van de kosten zelf te betalen. Hoeveel dat is kun je het beste bij je verzekeraar navragen. 

Indien ik geen contract heb met je zorgverzekeraar, geldt dat er een gedeelte vergoed wordt nadat het eigen risico is aangesproken. Je krijgt van mij iedere maand een factuur die je vervolgens aan mij betaalt. Je kunt de factuur bij je verzekeraar indienen voor een vergoeding. De precieze hoogte van de vergoeding hangt af van je zorgverzekering. Daarvoor raad ik je dan ook aan om contact op te nemen met je zorgverzekeraar.

Zorgprestatiemodel

Per 1 januari 2022 is het zorgprestatiemodel in werking getreden, een nieuw bekostigingssysteem voor de GGZ. Voor meer informatie met betrekking tot het zorgprestatiemodel kun je kijken op: www.zorgprestatiemodel.nl.

Wat wordt er door mij gedeclareerd indien er een contract met de verzekeraar is? 

Als GZ psycholoog in een vrijgevestigde setting declareer ik bij de zorgverzekeraar de tarieven die horen bij de prestaties in de categorie Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Gezondheidszorgpsycholoog

Het tarief van de prestatie (ofwel de sessie/het consult) is een percentage van het maximumtarief dat de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) bepaald heeft. De maximumtarieven kan je opzoeken in deze tabel. Het exacte bedrag dat ik declareer bij de zorgverzekeraar hangt af van:

  1. Of het een diagnostiekconsult of een behandelconsult is. Ook een overlegmoment met een collega kan worden gedeclareerd.
  2. Het aantal minuten dat het consult (de prestatie) duurt. Dit is terug te zien op de factuur die je van de zorgverzekeraar ontvangt. De eerste sessie is altijd een intake en dus een diagnostiekconsult. Hier reken ik 75 of 90 minuten voor. De sessies erna zijn behandelconsulten en duren afhankelijk van de behandeling 45, 60 of 75 minuten. 
  3. De zorgverzekeraar. Iedere verzekeraar hanteert eigen tarieven, maar nooit meer dan het maximumtarief dat door de NZA is gesteld. 

Ik declareer maandelijks bij de zorgverzekeraar. Deze stuurt vervolgens een factuur met overzicht naar jou als cliënt waarop je onder andere ziet op welke dag wat voor soort prestatie er door mij is geleverd en wat dit gekost heeft. Dit is een verschil met eerdere jaren toen dit allemaal voor de cliënt niet (voldoende) inzichtelijk was.

Particuliere tarieven 2023

Het particuliere tarief voor een sessie van 60 minuten (inclusief administratietijd) is € 115,00 (ik ben vrijgesteld van BTW). 
Dit tarief geldt voor: onverzekerde zorg (diagnoses die door de zorgverzekeraar niet vergoed worden), alsmede wanneer je het traject zelf wenst te betalen zonder inmenging van de zorgverzekeraar.

Wanneer je de sessie niet op tijd afzegt (dat wil zeggen niet 24 uur van te voren of eerder), of zonder bericht niet verschijnt op de afspraak, reken ik een no-show tarief van €55,00. Dit bedrag wordt niet door de zorgverzekeraars vergoed.

Contracteringen 2022

Voor 2022 heb ik een contract afgesloten met de volgende zorgverzekeraars (en de labels die daaronder vallen): Zilveren Kruis, VGZ, Menzis, CZ, ASR, ONVZ en DSW.

Ik heb geen contract met de labels die hangen onder Eno en Caresq.

Wanneer ik een contract heb met jouw zorgverzekeraar wordt de behandeling vergoed nadat door de verzekeraar eerst zowel het verplichte als eventueel het vrijwillige eigen risico bij jou in rekening is gebracht. Voor 2022 is het verplicht eigen risico €385,00. Voorwaarde voor vergoeding is dat je een verwijzing van de huisarts of een andere regiebehandelaar hebt en dat er een diagnose gesteld kan worden volgens DSM-5 die volgens de verzekeraar onder vergoede zorg valt.

Indien ik geen contract heb met je zorgverzekeraar geldt dat er een gedeelte vergoed wordt nadat het eigen risico is aangesproken. Voor precieze vergoedingen raad ik je aan contact op te nemen met je zorgverzekeraar.